Oferta Biogazownie


Bio1

Biogazownia to instalacja służąca do utylizacji odpadów organicznych poprzez fermentację metanową, w wyniku której powstaje biogaz oraz osady pofermentacyjne.

Dzięki wysokiej zawartości metanu, biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, natomiast masa pofermentacyjna może być stosowana jako wartościowy nawóz organiczny, przyjazny środowisku i wykorzystywany do użyźniania gleb.

Każda instalacji do produkcji biogazu jest indywidualna i może różnić się pod względem doboru poszczególnych elementów ciągu technologicznego, w zależności od lokalnych uwarunkowań, takich jak rodzaj i właściwości zastosowanych substratów, sposób wykorzystania biogazu oraz sposób zagospodarowania masy pofermentacyjnej.

 

 

 

 

bio2

Galeria