Oferta Oczyszczalnie Ścieków


1

Firma AF Projects oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania systemów do oczyszczania ścieków zarówno komunalnych, jak i przemysłowych wraz z gospodarką osadów ściekowych.

Dobieramy technologie każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta w szerokim zakresie wielkości dopływów i parametrów jakości ścieków surowych, dostosowujemy również nasza ofertę do uwarunkowań technicznych i lokalizacyjnych, w przypadku modernizacji wykorzystujemy w jak największym stopniu obiekty istniejące oraz obecną infrastrukturę.

Galeria