Oferta Produkty i Usługi


 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 


MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 Sito pionowe AFP-SP®                                                                                                                                                     

FUNKCJA

Eliminacja zanieczyszczeń występujących w formie stałej (gabarytowo większych od perforacji sita)  z napływających ścieków z wykorzystaniem procesu cedzenia. Zapewnia prawidłową eksploatacje urządzeń znajdujących się w dalszych częściach ciągów technologicznych oraz zabezpiecza pompy przed uszkodzeniem. 

ZASTOSOWANIE

Stosowane na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych (przed piaskownikami) w:

Ze względu na niewielką ilość miejsca niezbędnego do montażu

ZASADA DZIAŁANIA

Ścieki wpływają króćcem wlotowym do komory przelewowej urządzenia, dalej kierowane są do owalnego kosza perforowanego  na którym odbywa się separacja grubszej frakcji stałej ze ścieków. Zatrzymane na wewnętrznej powierzchni elementu separującego skratki, usuwane są poprzez system szczotek czyszcząco-zgarniających zamontowanych na wstędze przenośnika ślimakowego. Zanieczyszczenia transportowane są przy pomocy podajnika ślimakowego w górę urządzenia, skąd odprowadzane są poprzez wysyp do pojemnika na skratki. Napęd spirali załączany jest automatycznie. 

DANE TECHNICZNE

 

Dane techniczne

 AFP-SP 10 

   AFP-SP 20  

 AFP-SP 30 

  AFP-SP 50   

 AFP-SP 75 

AFP SP 100 

Przepustowość [m3/h] 10 20 30 50 75 100
Prześwit otworów sita [mm] 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
Średnica króćca dopływu [mm] 85 100 100 125 150 200
Moc napędu [kW] 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,7-2,2 0,7-2,2 0,7-2,2
Średnica kosza cedzącego [mm] 200 200 250 300 300 400
Materiał wykonania Stal k.o. EN 1.4301

 

Sito Bębnowe AFP-SB®                                                                                                                                                      

 

FUNKCJA

Wstępne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń stałych - oddzielenie skratek ze ścieków z jednoczesnym ich odwadnianiem oraz zagęszczaniem.

ZALETY

 

ZASADA DZIAŁANIA

Zanieczyszczone medium doprowadzane jest króćcem wlotowym do wnętrza sita bębnowego. Dzięki zastosowaniu specjalnego deflektora, medium wytraca swą energię, a obciążenie części separującej jest równomierne. Część separującą sita stanowi siatka lub blacha perforowana o różnych prześwitach przymocowana do bębna napędzanego przez motoreduktor. Medium przepływa przez sito do specjalnej wanny skąd króćcem wylotowym trafia do dalszych stopni oczyszczania. Części stałe zatrzymywane są na perforacji, a obracający się bęben wyposażony w listwę zgarniającą transportuje je do zsypu skratek skąd trafiają do pojemnika lub na przenośnik. Podczas transportu skratek w przenośniku następuje ich odsączanie oraz płukanie. Zanieczyszczenia stałe, okresowo usuwane są z pojemnika przez obsługę oczyszczalni.

 

FIZYKO-CHEMICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

SYSTEM FLOTACJI AFP-FL®                                                                                                                                                         

                                                                                                              

FUNKCJA

Oddzielenie zawiesin, tłuszczów oraz zawiesin kłaczkowatych (w tym zawiesina pokoagulacyjna osadu czynnego) od strumienia ścieków oczyszczonych, poprzez ich wyniesienie  na powierzchnię urządzenia.

Flotatory według indywidulnych projektów, zapewniające wysoką efektywność oczyszczania ścieków technologicznych w zakładach przemysłowych

ZASADA DZIAŁANIA

Ścieki ze zbiornika uśredniającego podawane są do flotatora, gdzie przy procesie saturacji zostają oddzielone frakcje tłuszczu oraz zawiesina. Początkowo ścieki wpływają do reaktora rurowego tzw. flokulatora, gdzie opcjonalnie następuje dawkowanie chemikaliów. Wtryskiwany roztwór miesza się ze ściekami i oddziałuje na zawarte w nich składniki. W dalszej kolejności do mieszaniny ścieków z koagulantem dozowana jest porcja ścieków oczyszczonych (pozbawionych zawiesin) nasycona powietrzem przy podwyższonym ciśnieniu. Następnie po wpłynięciu ścieków do komory reakcyjnej flotatora, poprzez rozprężenie powstają tzw. mikropęcherzyki powietrza, które przyśpieszają proces flotacji tj. unoszenia się flotacyjnej masy na powierzchnię zwierciadła ścieków. Znajdujący się na powierzchni flotat (tłuszcze) zostaje usunięty za pomocą zgarniacza do kieszeni flotatu. Ścieki podczyszczane odpływają w kierunku dna, gdzie dostają się do dwóch rurociągów odpływowych. Wyloty tych rurociągów wyprowadzone są ku górze w komorze odpływowej flotatora. Ścieki z komory odpływowej odpływają grawitacyjnie. Z flotatora istnieje możliwość usuwania również osadu dennego.

DANE TECHNICZNE

TYP

Wydajność 

[m3/h]

Objętość zbiornika

[m3] 

 Wydajność pompy

[m3/h] 

  Moc silnika 

 [kW]  

  FL-10  10 1,4 3,20 2,5
  FL-20  20 3,2 5,00 3,3
  FL-30  30 4,5 7,00 5,0
  FL-50  50 30,0 13,00 7,5
  FL-70  70 35,0 17,00 11,0
     FL-100    100 40,0 20,00 15,0

 

STACJE PRZYGOTOWANIA PPOLIELEKTROLITU                                                                                                                  


FUNKCJA

Przygotowanie, magazynowanie i dawkowanie roztworów o określonym stężeniu  z substancji proszkowych i emulsji, z możliwością płynnej regulacji ilości dozowanego roztworu.

Pod względem sposobu przygotowywania flokulantu, stacje polielektrolitu dzielimy na :

 W automatycznych urządzeniach procedura przygotowywania roztworu realizowana jest przez sterownik, praca  operatora ogranicza się jedynie do kontroli oraz dostarczenia maszynie produktów wejściowych.

Stacje dozowania ręczne , charakteryzują się prostszą konstrukcją. Dozowanie emulsji do przygotowania roztworu polielektrolitu odbywa się w sposób ręczny, są jednak  lepszym rozwiązaniem w przypadku instalacji o nieciągłym obciążeniu hydraulicznym.

Oferowane stacje dozowania reagentu mogą być wykonane:

 

3. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - INNE

USŁUGI TECHNOLOGICZNE


Galeria